x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot, 20–50 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää valitsemistaan yritysjuridiikan erityisosa-alueista tarpeellisen liike-elämän oikeudellisten ulottuvuuksien ymmärtämiseksi ja oikeudellisten riskien hallitsemiseksi. Opiskelija selviää juridisesta päätöksenteosta ja ymmärtää juridisen tiedon soveltamisen merkityksen yrityksen käytännön toiminnassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Kokonaisuuden voi koostaa vapaasti haluamistaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Rahoitusoikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op
Yrityksen markkinointioikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Faculty of Management