x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sopimus- ja henkilöstöoikeus, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen sopimus- ja työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija hallitsee työsuhteen asiakirjojen ja erilaisten sopimusten laatimisen sekä ymmärtää oikeudellisten riskien hallinnan merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi sopimus- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Sopimus- ja henkilöstöoikeus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Faculty of Management