Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoitusoikeus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pankkitoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja tilintarkastusta koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija ymmärtää arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyvät velvollisuudet ja osaa varautua oikeudellisiin riskeihin rahoitusmarkkinoilla. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi rahoitus- ja pankkisektorin tehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rahoitusoikeus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu