x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Rahoitusoikeus, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pankkitoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja tilintarkastusta koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija ymmärtää arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyvät velvollisuudet ja osaa varautua oikeudellisiin riskeihin rahoitusmarkkinoilla. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi rahoitus- ja pankkisektorin tehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Rahoitusoikeus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op
Faculty of Management