x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yrityksen markkinointioikeus, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen markkina- ja immateriaalioikeudellisen sääntelyn sekä kilpailuoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija ymmärtää niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla toimimisen mahdollisuudet, rajoitukset sekä riskit. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi myynti- ja markkinointitehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Yrityksen markkinointioikeus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op
Faculty of Management