Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava 10–30 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan opiskelijan on suoritettava seuraavista vähintään kaksi opintojaksoa (10 op), joista toisen tulee olla kirjanpidon jakso.
Johtamiskorkeakoulu