Vaihtoehtoiset opinnot, 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava 5–10 opintopistettä
Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneet opiskelijat suorittavat opintojaksot HALJUA13 ja HALJUA19. Muut tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson HALTVA12.
HALTVA12 Tutkimuspraktikum, 10 op (2.slk / 2.klk)
HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum, 5 op (2.klk)
Johtamiskorkeakoulu