Pakolliset opinnot, 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Pakolliset opinnot

HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu