x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman syventävät opinnot, 80–100 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman syventävät opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa opintosuuntansa mukaiset syventävät opinnot.
Taloustieteen opintosuunnan syventävät opinnot 85 op
Suoritettava 3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 85 op.
Taloustieteen syventävät sovelluskurssit 10–40 op
Suoritettava 2–6 allaolevaa
Taloustieteen opintosuunnan suorittajan on suoritettava vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista taloustieteen erityisalojen syventävistä kursseista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
Tilastotieteen opinnot 10– op
Suoritettava vähintään 10 op sisältäen jakson MTTTA13 Empiirinen projekti.
Yrityksen johtamisen opintosuunnan syventävät opinnot 80–100 op
Suoritettava 4–5 allaolevaa
Suoritettava vähintään 80 op. Yrityksen johtamisen opiskelijan tulee suorittaa johtajuuden, liiketoiminnan strategisen johtamisen sekä organisaatioiden osakokonaisuuksista vähintään 5 op kustakin. Loput kurssit opiskelija voi valita suuntautumisensa mukaisesti. Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuuskurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaarin yhteydessä.
Johtajuus 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op
Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
KATJOS21 Strateginen johtaminen, 5 op
KATJOS22 Business Competence, 5 op
KATJOS42 Service Management, 5 ECTS
Organisaatiot 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava vähintään 5 op.
Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot 80–90 op
Suoritettava 3–4 allaolevaa
Suoritettava vähintään 80 op.
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan syventävät opinnot 80–100 op
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot vähintään 80 op laajuisena.
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 40–60 op
Suoritettava 3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 40 op.
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20–40 op
Suoritettava 20–40 opintopistettä
Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja suoritettava yhteensä vähintään 20 op.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Rahoitusoikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Yrityksen markkinointioikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Muita syventäviä kauppatieteellisiä opintoja 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Opiskelija voi valita suoritettavat opintojaksot suuntautumisvaihtoehdon omien vaihtoehtoisten syventävien opintojen tai muiden kauppatieteiden tutkinto-ohjelman syventävien opintojen joukosta. Opintosuunnan omat syventävät opintojaksot luetaan osaksi yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävien opintojen kokonaismerkintää. Muiden opintosuuntien syventävät opintojaksot luetaan osaksi omia, erillisiä merkintöjänsä, mikäli kulloisenkin opintosuunnan opintoja on suoritettuna yhteensä vähintään kokonaismerkinnän minimilaajuus. Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdosta annettavaan kokonaismerkintään niitä ei sisällytetä.
Vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 40–45 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Suoritettava kokonaan Vero-oikeudelliseen tutkimukseen valmistavat opinnot 10 op ja Yritysverotuksen ja kansainvälisen verotuksen opinnot vähintään 30 op laajuisena.
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventävät opinnot 80–90 op
Suoritettava 5 allaolevaa
Suoritettava vähintään 80 op.
Vastuullinen johtaminen 10–15 op
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 10 op
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op
KATJOS13 Johtamisviestintä, 5 op
Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10–15 op
Suoritettava 10–15 opintopistettä
Suoritettava vähintään 10 op
Yritysjuridiikka, vakuutustiede ja riskienhallinta 5–15 op
Suoritettava 1–3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 5 op
Faculty of Management