Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman syventävät opinnot, 75–80 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman syventävät opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa opintosuuntansa mukaiset syventävät opinnot.
Johtamiskorkeakoulu