x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Avoin yliopisto-opetus

Sisältö

HUOM! TUTKINTO-OPISKELIJOILLE TARKOITETTU OPINTO-OPAS: https://www10.uta.fi/opas/index.htm?uiLang=fi&lvv=2017#A_link

TÄHÄN OSIOON on koottu tietoa johtamiskorkeakoulun avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2017-2019 aikana.

Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Lisätiedot

HUOM!
Kokonaisuuksien otsikot ovat linkkejä tarkempiin kuvauksiin, lisätietoihin ja suoritustapoihin (osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti ym.)

Opetuksen ajat ja paikat löytyvät opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/index.htm?lvv=2018

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

Avoimen yliopiston opiskelijalle tarjolla olevia johtamiskorkeakoulun opintoja
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)
Avoimen opiskelija voi hakeutua perusopintojen opintokokonaisuuteen tai yksittäisille perus- ja aineopintojen jaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Hallintotieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus) 5–25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Hallintotieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Julkisoikeus (avoin yliopisto-opetus) 5–70 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op
Julkisoikeuden runkokurssit 15 op
Opinnot tulee aloittaa runkokursseilla
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 0–50 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
Muut opinnot 0–5 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
Hallintotiede (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)
Avoimen opiskelija voi hakeutua perusopintojen opintokokonaisuuteen tai yksittäisille perus- ja aineopintojen jaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Kauppatieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus) 5–30 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Kauppatieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Asiakaslähtöinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus) 5–15 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATMAA12 Markkinointiviestintä, 5 op
KATMAA13 Service Marketing, 5 op
Taloustiede (avoin yliopisto-opetus) 5–40 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Taloustieteen runkokurssit 5–25 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op
Taloustieteen sovelluskurssit 5–10 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Vakuutus ja riskienhallinta (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yrityksen johtaminen (avoin yliopisto-opetus) 5–35 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yrityksen laskentatoimi (avoin yliopisto-opetus) 5–30 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus (avoin yliopisto-opetus) 5–70 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)
Avoimen opiskelija voi hakeutua perusopintojen opintokokonaisuuteen tai yksittäisille perus- ja aineopintojen jaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Politiikan tutkimuksen aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Johtamiskorkeakoulun teemaopinnot (avoin yliopisto-opetus)
Avoimen opiskelija voi hakeutua yksittäisille teemakokonaisuuksien opintojaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi (avoin yliopisto-opetus) 5–35 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20op.
Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi (avoin yliopisto-opetus) 5–25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20 op
Rahoitus (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20op.
KATRAA11 Rahoituksen perusteet, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
Responsible business and sustainability (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20 op.
Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena (avoin yliopisto-opetus) 60 op
Vaihtoehtoiset opinnot 50 op
Suoritetaan 10 op vähintään kahdesta tutkinto-ohjelmasta (hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma). Loput opinnot valitaan vapaasti em. tutkinto-ohjelmien tajoamista perus- ja aineopinnoista.
Johtamiskorkeakoulu