x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen perusopintoja, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Perusopinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen perusopintoja

Politiikan tutkimuksen opinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille. Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.
Johtamiskorkeakoulu