Politiikan tutkimuksen perusopintoja, 15–20 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Perusopinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen perusopintoja

Politiikan tutkimuksen opinnot aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille. Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopintokokonaisuuden 15-20 op:n laajuisena.
Johtamiskorkeakoulu