x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloustiede, 85 ECTS

Osaamistavoitteet

Taloustieteen kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee taloustieteen perusoppisisällön ja osaa käyttää sitä hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Kandidaattiopinnot antavat pohjan taloustieteen opintosuunnan maisteriopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Taloustiede

Taloustieteen aineopintojen suorittaminen suositellaan aloitettavan suorittamalla KATTAA12-13 ja KATTAA21, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 15 op taloustieteen opintoja.
KATTAA12 Mikrotalousteoria, 10 op
KATTAA13 Makrotalousteoria, 10 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Faculty of Management