x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Politiikan tutkimuksen syventävät opinnot, 15–40 ECTS

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen syventävissä opinnoissa opiskelijat laajentavat ja syventävät perus- ja aineopinnoissa omaksumiansa politiikan tutkimuksen tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava syventävien opintojen tasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen syventävät opinnot

Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava syventävien opintojen tasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.
Faculty of Management