x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KATVT Kauppatieteet valinnaisina opintoina, 280 ECTS

Lisätiedot

Valinnaisia opintoja on tarjolla myös johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksissa(esimerkiksi strategia ja yrittäjyys, henkilöstöjohtaminen, rahoitus ja niin edelleen). Katso tarjonta kohdasta teemakokonaisuudet https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=9609&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015 .

Kokonaismerkinnät:
Kauppatieteiden opinnoista kokonaismerkinnät saa todistukseen seuraavasti: 1) kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja, kun perusopintoja on suoritettuna vähintään 15 op 2) aine- ja/tai syventävien opintojen opintosuuntakohtainen merkintä, kun ko. opintosuunnan opintoja on suoritettu vähintään 15 op (tähän merkintään voi yhdistää ko. opintosuunnan perusopintojakson) 3) teemakokonaisuuden kokonaismerkintä, kun teeman minimilaajuus on suoritettuna. Huomaathan, että tutkinto-ohjelmakohtaisia kokonaismerkintöjä esim. kauppatieteiden opintoja xx op ei ole mahdollista saada johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Mikäli yksikössäsi on käytössä yhden sivuaineen vaadittu vähimmäislaajuus, ole yhteydessä omaan yksikköön sen selvittämiseksi, katsotaanko esimerkiksi kahteen eri merkintään jaetut opinnot kauppatieteelliseksi sivuaineeksi. Lisätietoa kokonaismerkinnöistä saat johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattoreilta.

avaa kaikki

Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Valinnaisten opintojen suorittaminen aloitetaan suorittamalla kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
Suositellaan suoritettavaksi kaikki opintojaksot. Kokonaismerkinnän saa suorittamalla vähintään 15 op.
Asiakaslähtöinen markkinointi 25 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
Taloustiede 85 op
Taloustieteen aineopintojen suorittaminen suositellaan aloitettavan suorittamalla KATTAA12-13 ja KATTAA21, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 15 op taloustieteen opintoja.
KATTAA12 Mikrotalousteoria, 10 op
KATTAA13 Makrotalousteoria, 10 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Yrityksen johtaminen 15 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Yrityksen johtamisen opinnoista kiinnostuneille suositellaan erityisesti JKK:n teemakokonaisuuksia Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, Responsible business and sustainability sekä Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus.
Johtamisen valinnaisia opintoja 5–45 op
Suoritettava 0–45 opintopistettä
Seuraavat opinnot ovat sivuaineopiskelijalla sijoitettavissa yrityksen johtamisen kokonaismerkintään. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
KATSTA14 Readings in Strategy, 5 ECTS
KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS
Yrityksen laskentatoimi 15 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
Vakuutus ja riskienhallinta 25 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus 45–85 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 25–35 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Kokonaisuuden voi koostaa vapaasti haluamistaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista.
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 20–50 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Kokonaisuuden voi koostaa vapaasti haluamistaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Rahoitusoikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op
Yrityksen markkinointioikeus 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava yhteensä 15 op yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja.
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 20 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Kokonaisuuden voi koostaa vapaasti haluamistaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista.
Liiketoimintaosaamisen verkkokurssikokonaisuus 25–40 op
Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 25 opintopistettä sisältäen jakson KATLITO8.
Faculty of Management