x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut politiikan tutkimuksen maisteriopinnoissa hankkimaansa osaamista valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisilla opinnoillaan opiskelija on kehittänyt osaamistaan haluamillaan teemoilla, joilla hän voi tukea myös pro gradu -tutkielmansa tekemistä.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat koostua perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisista tai muista tutkintoa tukevista opinnoista. Aineopintotasoiset opinnot voivat olla myös tutkinto-ohjelman omia opintoja, joita opiskelija ei suorittanut osana kandidaatin tutkintoaan (näitä opintoja ei kuitenkaan voi merkitä sivuaineeksi tutkintotodistukseen). Maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat sisältää myös opiskelijan oman tutkinto-ohjelman ylimääräisiä syventäviä opintoja.

Myös politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman vapaaehtoinen harjoittelu suoritetaan osaksi maisteriopintojen valinnaisia opintoja. Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintosuunnat antavat tarkemmat ohjeet harjoittelun sisällöstä, suoritustavasta sekä suositeltavasta suoritusajasta. Lisätietoja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla: http://www.uta.fi/jkk/pol/tyoelama/index.html.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Suoritettava 40 opintopistettä
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy.
Johtamiskorkeakoulu