x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotiede, 25 op

Osaamistavoitteet

Hallintotieteen valinnaiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedot yhteiskuntien hallintoihin ja niiden kansalaisten asemaan vaikuttavista voimista. Hänellä on valmiudet ymmärtää ja tutkia organisaatioita, niiden johtamista, henkilöstöä ja rakenteita osana yhteiskunnallisia hallintojärjestelmiä. Opiskelija osaa käsitteistää organisaatioiden perusfunktioita ja prosesseja tutkimuksellisiin asetelmiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotiede

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
Johtamiskorkeakoulu