x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojohtamisen opintokokonaisuus, 20–32 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet sekä muodostaa perusnäkemyksen yritysten toiminnasta. Hän ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä ja teknis-taloudellisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologian merkityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Tietojohtamisen opinnot ovat Tampereen teknillisen yliopiston tarjoamia opintojaksoja. Opintojaksojen tiedot löydät TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Tiedonhallinta_ja_logistiikka/index.html.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa:
https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta

Suositellaan suoritettavan ensin opintojaksot Tietojohtamisen perusteet, Management information systems ja Tietointensiivinen palvelutoiminta. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa valintansa mukaan teeman muita jaksoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuus on suunnattu johtamiskorkeakoulun opiskelijoille, joista ensisijaisesti kauppatieteiden opiskelijoille sekä informaatiotieteiden yksikön tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman tietojärjestelmätieteeseen suuntautuville opiskelijoille. Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa.

Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta antaa johtamiskorkeakoulun osalta opintopäällikkö Heli Tontti ja informaatiotieteiden yksikön osalta koordinaattori Kirsi Tuominen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Tietojohtamisen opintokokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Opintojaksot ovat Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä ja suunnattu johtamiskorkeakoulun, erityisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa, katso tarkemmat ohjeet moduulin tiedoista.
Johtamiskorkeakoulu