x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous ja terveys, 20 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee terveystaloustieteellisen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa talous- ja terveystieteiden ajattelu- ja analyysitapoja poikkitieteellistä lähestymistapaa vaativien käytännön kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja HES:n kansanterveystieteen tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Ks. kunkin opintojakson edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää sekä JKK:n että HES:n opintojaksoja.

Erillisen sopimuksen mukaan kokonaisuuteen voidaan lukea mukaan myös muita soveltuvia opintojaksoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Talous ja terveys

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan tulee suorittaa sekä JKK:n että HES:n opintojaksoja, yhteensä 20 op. KATTAA40 toteutuksista teemaan soveltuu Eriarvoisuus ja terveys (5 op) tai muu teeman vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava toteutus.
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu