x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoituksen syventävä kokonaisuus, 20–50 op

Osaamistavoitteet

Rahoituksen (maisterivaiheen) teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee perinteisen rahoitusteorian lisäksi myös käyttäytymistieteellisen rahoitusteorian selitysmalleja. Opiskelija syventää osaamistaan riskien hallinnassa, valvonnassa ja mallintamisessa. Lisäksi opiskelija perehtyy rahoituksen aihepiiriin liittyviin juridisiin erityiskysymyksiin. Opiskelija hallitsee rahoitusalan empiirisiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa.

Sisältö

Opiskelija suorittaa teemakokonaisuuden valintansa mukaan vähintään 20 op laajuisena. Teemakokonaisuuden tarkka sisältö määräytyy siten opiskelijan valintojen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Rahoituksen syventävä kokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
KATRAS11 Behavioral Finance, 5 ECTS
KATTAS36 Rahoitusekonometria, 5 op
KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi, 10 op
Johtamiskorkeakoulu