x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoitus, 20–40 op

Osaamistavoitteet

Rahoituksen (kandidaattivaiheen) teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee rahoitusteorian keskeiset osa-alueet. Opiskelija ymmärtää rahoituksen roolin taloudessa yrityksen, sijoittajan ja kansantalouden näkökulmasta. Opiskelija tuntee rahoitusinstrumentteihin ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyvien keskeisten säädösten sisällön ja merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa toteuttaa empiirisen tutkimuksen rahoituksen alueelta.

Sisältö

Opiskelija suorittaa valintansa mukaan vähintään neljä teemakokonaisuuteen kuuluvaa opintojaksoa. Teemakokonaisuuden sisältö määräytyy siten opiskelijan valintojen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Rahoitus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
KATRAA11 Rahoituksen perusteet, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
KATVRA24 Sijoitustoiminta, 5 op
Johtamiskorkeakoulu