x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, 20–60 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan teemamoduulin opiskelija tuntee perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kansainvälisellä ja kansallisella tasolla ja niiden toteutumisen ongelmat politiikan ja oikeuden näkökulmista. Hän ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta kansallisella, eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikedeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteutumiseen.

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää politiikan ja oikeuden suhteen merkityksen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen valitsemallaan tasolla - kansallisella, eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: julkisoikeus (yliopistonlehtori/professori) ja kansainvälinen politiikka (kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori).

Teemamoduulin pakolliset jaksot: HALJUA42, POLKVA44 ja JKKYOA11. Muut opintojaksot vapaasti valittavia.

Opiskelija voi vapaasti valittavista jaksoista muodostaa esimerkiksi seuraavia opintopolkuja: HALJUA22, POLKVA31 ja POLKVA31 (kansallinen taso); HALJUA24, POLVOA21 ja POLKVA21 (eurooppalainen taso) ja HALJUA44; POLKVA43 ja JKKYOA12 (kansainvälinen taso). Opiskelija voi myös rakentaa opintopolun eri tasoja läpileikkaavasti.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
HALJUA24 European Union Law, 5 ECTS
HALJUA42 Human Rights Law, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu