x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Euroopan integraatio, 20–40 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta, Euroopan unionin päätöksenteosta, sen eri instituutioista, ulkosuhteista, taloudesta ja eurooppaoikeudesta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita, tunnistaa kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa ja hahmottaa politiikan, oikeuden ja talouden suhdetta eurooppalaisella tasolla. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia tietyssä maantieteellisessä kontekstissa ja ymmärtää ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksia. Opiskelija tunnistaa Euroopan neuvoston ja erityisesti sen ihmisoikeusjärjestelmien merkityksen Euroopan integraatiolle. Lisäksi opiskelija hallitsee Euroopan unionin politiikkaa, taloutta ja oikeutta koskevia teorioita ja osaa soveltaa niitä Euroopan unionin kehityksen tarkasteluun ja sen toiminnan arvioimiseen.

Sisältö

Osaamiskokonaisuus perehdyttää Euroopan unionin rakenteeseen, poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekojärjestelmään, EU:n ulkosuhteisiin, eurooppaoikeuden ominaispiirteisiin ja keskeisiin sisältöalueisiin sekä EU:n finanssihallintoon ja rahoitusjärjestelmiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduuliin voi myös valita yhden vapaavalintaisen osion (muita Eurooppa-opintoja sopimuksen mukaan).

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: Jean Monnet -professori Hanna Ojanen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Euroopan integraatio

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
HALJUA24 European Union Law, 5 ECTS
HALJUA42 Human Rights Law, 5 op
HALEUA11 EU Financial Management, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu