x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset opintojaksot, 10–20 op

Sisältö

Työelämäviestinnän kokonaisuuteen sijoitettavat vaihtoehtoiset opintojaksot valitaan opiskelijan omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Alla on lueteltu nykyisten opetussuunnitelmien mukaiset opintojaksot, jotka soveltuvat kokonaisuuteen vaihtoehtoisiksi jaksoiksi ilman eri neuvottelua. Myös jakson TRMU1 osasuoritus Terminologia 3 op käy vaihtoehtoiseksi suoritukseksi kokonaisuuteen. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta.

Muu mahdollinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteellinen tarjonta listataan vuosittain kokonaisuuden omassa opetusohjelmassa. Opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa luetellun tarjonnan ohella opiskelija voi ehdottaa vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi myös muita relevantteja jaksoja, joiden suoritustapa antaa mahdollisuuden perehtyä kokonaisuuden kannalta olennaisiin kysymyksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jaksojen KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi (5 op) sekä KIRA4D Kirjallisuus ja muu media (5 op) toteutukset; myös muita mahdollisuuksia kannattaa tutkia. Vaihtoehtoisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös yhden muita kuin kieli-, käännös- tai kirjallisuustieteitä edustavan tai muussa yliopistossa suoritetun opintojakson, jos sen tavoitteet sopivat kokonaisuuteen. Sopivia jaksoja voi löytyä esimerkiksi markkinoinnin tutkimuksesta tai yhteiskunta- ja sosiaalitieteistä, joissa myös tutkitaan työelämää ja työelämän kielenkäyttöä.

Vaihtoehtoisten opintojaksojen koostamisessa on otettava huomioon, että yhdestä aihepiiristä ei ole mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen kahta tai useampaa opintojaksoa, joiden osaamistavoitteet tulevat liian lähelle toisiaan. Esimerkiksi diskurssintutkimuksesta voi sisällyttää kokonaisuuteen vain yhden teoreettis-metodisesti suuntautuneen opintojakson, ellei muunlaiselle järjestelylle ole hyviä syitä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Työelämäviestintä (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava 10–20 opintopistettä
Alla on lueteltu nykyisten opetussuunnitelmien mukaiset opintojaksot, jotka soveltuvat kokonaisuuteen vaihtoehtoisiksi jaksoiksi ilman eri neuvottelua. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta. Muu mahdollinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteellinen tarjonta listataan vuosittain kokonaisuuden omassa opetusohjelmassa.
ENGS25 World Englishes I, 5 ECTS
SAKW1 Talousviestintä, 5 op
SAKW2 Mainosviestintä, 5 op
SUOR6 Diskurssintutkimus, 5 op
VENS8 Tyylioppi, 5 op
VENS10 Mediadiskurssi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö