x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HT-tutkintoon vaadittavat opinnot, 96– op

Sisältö

Tampereen yliopiston tarjoamien HT-tutkintoon vaadittavien opintojen sisältö on rakennettu niin, että alla olevan asetuksen vaatimukset HT-tutkinnon opinnoista täyttyvät. Jos siis suoritat tarjoamamme opinnot, täyttyvät HT-tentin edeltäviä opintoja koskevat pääsyvaatimukset.

(Asetus HT-tenttiin vaadittavista edeltävistä opinnoista)
HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetussa yliopistossa tai ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaisessa ammattikorkeakoulussa opinnot laskentatoimessa, kauppa- ja taloustieteessä ja oikeustieteessä 5-7 §:n mukaisesti.

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot
HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:
1) tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastuspa;
2) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi;
3) johdon laskentatoimi;
4) sisäinen valvonta.

Kauppa- ja taloustieteen opinnot
HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen tai 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
1) liiketaloustiede tai kansantaloustiede;
2) yritysrahoitus tai rahoitusmarkkinat;
3) talousmatematiikka tai tilastotiede;
4) tietotekniikka tai tietojärjestelmät.


Oikeustieteen opinnot

HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen tai 15 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:
1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely;
2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely;
3) kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö.

Lisätiedot

HT-vastaavustodistuksista löydät tietoa alla olevan linkin takaa.
http://www.uta.fi/jkk/opiskelu/valm/erillistodistukset.html

avaa kaikki

HT-tutkintoon vaadittavat opinnot

Johtamiskorkeakoulu