x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian aineopinnot (historia valinnaisena tai toisena opetettavana aineena), 35– op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää perusopintoja syvemmin historiallisen tutkimuksen ja tiedon ominaispiirteitä. Opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiantutkimuksen suuntauksia.

Sisältö

Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Historian ollessa toisena opetettavana aineena aineopinnot ovat laajuudeltaan 35 opintopistettä. Ne eroavat jonkin verran tutkinto-ohjeman opiskelijoiden (joille historia on ensimmäinen opetettava aine) opintosuunnitelmasta. Samanlaajuiset ja samansisältöiset aineopinnot vaaditaan myös niiltä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden (60 op) sekä niiltä, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian aineopinnot (historia valinnaisena tai toisena opetettavana aineena)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö