x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologia opetettavana aineena, avoin yliopisto-opetus, 60 ECTS

Sisältö

Psykologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) tuottavat opettajille ns. toisen opettavan aineen kelpoisuuden. Kts. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Katso tarkemmat tiedot opetustarjonnastamme psykologian perus- ja aineopintojen suorittamismahdollisuuksista avoimina yliopisto-opintoina.

https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki
School of Social Sciences and Humanities