Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofia opetettavana aineena, avoin yliopisto-opetus, 60 op

Sisältö

Filosofian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) tuottavat opettajille ns. toisen opettavan aineen kelpoisuuden. Kts. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Katso tarkemmat tiedot opetustarjonnastamme filosofian perus- ja aineopintojen suorittamismahdollisuuksista avoimina yliopisto-opintoina.

https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö