x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja (avoin yliopisto-opetus), 5–20 op

Osaamistavoitteet

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista sekä haastaa opiskelijoita analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa.

Sisältö

Opinnoissa käsitellään muun muassa eettistä johtamista, yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun mittaamista ja raportointia, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista sekä yritysten juridista toimintaympäristöä erilaisissa yritysmuodoissa ja liiketoimintamalleissa. Opinnoissa käytetään moninaisia opiskelumenetelmiä ja painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteyttä yrityskäytäntöihin. Osa kursseista luennoidaan englanniksi, ja opetukseen osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Vastuullisuuden teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla käytännön esimerkeillä ja harjoitustöillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi, KTK tai kandi, jossa riittävästi soveltuvia kauppatieteiden opintoja) JA Responsible business and sustainability -teemaopintoja 20op (tai vastaavat tiedot).

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20 op.
Johtamiskorkeakoulu