x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen (avoin ylipisto-opetus), 5–20 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy yhtäältä osallistumaan ryhmän jäsenenä, sekä osin myös omatoimisesti toimimaan vakiintuneiden yritysten liiketoimintasuunnitteluun painottuvissa työtehtävissä.
Teemakokonaisuuden ongelmalähtöinen työskentelytapa antaa käytännön taitoja myös liiketoimintatutkimuksissa tarvittavien erilaisten aineistojen jäsentämiseen ja analysointiin. Tällaista osaamista tarvitaan jo opiskeluaikana mm. tutkielmien laadullisten empiiristen yritysaineistojen keräämisessä, kuvaamisessa ja analysoinnissa.

Sisältö

Teemakokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu ongelmalähtöisesti monien käytännön tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, kuvaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku teemapintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen (avoin ylipisto-opetus)

KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
Johtamiskorkeakoulu