x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntahistoria, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti yhteiskuntahistorialliseen tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opiskelija hallitsee yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa yhteiskunnallista muutosta pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa tarkastella poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä laajassa yhteiskunnallisessa yhteydessä.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy monipuolisesti yhteiskuntahistoriaa tarkastelevaan tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin keskusteluihin yhteiskuntahistorian tutkimuksesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat eivät voi käyttää yhteiskuntahistorian opintoja kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiskuntahistoria

Suoritettava 15–30 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö