x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveys ja globaali kehitys

Osaamistavoitteet

Terveys ja globaali kehitys -teeman opintoja suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen ja kansainvälisen terveydenhuollon historiaa, taloutta ja kulttuurista kontekstia. Hän tunnistaa ihmisten liikkuvuuden vaikutuksia globaaliin terveyteen ja terveydenhuoltoon. Opiskelija ymmärtää mielenterveyshoidon haasteita ja toimintatapoja taloudeltaan erilaisissa maissa. Hän pystyy arvioimaan sosiaalityötä yhteisöllisenä, paikallisena ja globaalina toimintana sekä toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija tunnistaa köyhyyteen liittyviä määritelmiä, mittaamisen tapoja, köyhyyttä muovaavia olosuhteita sekä köyhyyden kytkeytymisen terveyteen ja koulutukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö