x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vastuullinen liiketoiminta ja yrittäjyys

Osaamistavoitteet

Vastuullinen liiketoiminta ja yrittäjyys -teeman opintoja suoritettuaan, opiskelija ymmärtää talous-, sosiaali- ja ympäristövastuun välisiä kytköksiä eri liiketoimintamalleissa. Hän pystyy arvioimaan kestävän kehityksen haasteita liiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa ja hänellä on välineitä päätöksentekoon liittyvään eettiseen harkintaan ja johtajuuden arviointiin. Opiskelija osaa soveltaa sidosryhmäjohtamista liiketoiminnan kehittämisessä ja tuntee keskeiset menetelmät yritysten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten vaikutusten mittaamisessa ja raportoinnissa sekä osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintamalleissa ja -ympäristöissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Vastuullinen liiketoiminta ja yrittäjyys

KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS
KATVAS11 Eettinen johtajuus, 5 op
JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
YKYYKEKE04 Valinnainen opintojakso, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö