x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, 20–65 op

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen monitieteiset opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden ymmärtää ja tunnistaa paikallisia ja globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Opintoihin sisältyy opintojaksoja eri tieteenaloilta ja opinnoissa käytetään kestävää kehitystä edistäviä opetus- ja oppimismenetelmiä.
Kestävän kehityksen opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden, tekniikan ja ympäristönsuojelun yhteydet sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen kysymysten taustalla olevat päätökset ja valinnat sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän ymmärtää erilaisten instituutioiden, järjestelmien ja organisaatioiden toimintaa sekä tuntee eri tieteenalojen kestävän kehityksen kysymyksiä. Opiskelija myös osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.
Kestävän kehityksen opintojen tavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää myös, miten Tampereen korkeakoulut toimivat kestävän kehityksen edistämiseksi.
Opintojen lopulliset osaamistavoitteet muodostuvat kunkin opiskelijan tekemistä opintojaksovalinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää johdantojakson suorittamista. Tampereen yliopistossa kokonaismerkintään vaaditaan vähintään 20 opintopistettä, Tampereen teknillisessä yliopistossa vähintään 25 opintopistettä ja Tampereen ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä. Vähimmäisopintopistemäärät sisältävät 5 opintopisteen johdantojakson.

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen sisällytettäviä opintojaksoja ei voi käyttää mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen (esim. tutkinto-ohjelman perus- tai aineopinnot). Jos kokonaisuuteen kuuluvalla opintojaksolla on vaatimuksena aiempia opintoja, noudatetaan jo olemassa olevaa ohjeistusta.

avaa kaikki

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Suoritettava YKYYKEKE0 ja kokonaisuuteen tarvittava määrä muita opintojaksoja, joihin sisältyy kuitenkin vähintään yksi opintojakso kahdesta eri teemasta. Jokaiseen teemaan sisältyy myös valinnainen opintojakso, johon voi sisällyttää esimerkiksi UniPID-opintoja. Jakso YKYYKEKE1 on valinnainen.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö