x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus, 25– op

Osaamistavoitteet

Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa hahmottaa yhteiskunnan, kulttuurin, median, koulumaailman ja työelämän monikulttuurisia ja monikielisiä toimintaympäristöjä. Hän tunnistaa kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden sekä monikielisyyden yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja merkitykset. Hänellä on valmius kohdata monikulttuurisuutta ja taito käsitellä kulttuurienväliseen viestintään liittyviä kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Opiskelija ymmärtää myös miten Tampereen yliopisto toimii edistääkseen ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä.

Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden merkityksiä sekä paikallisesti että globaalisti. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius ja ymmärrys toimia monikulttuurisissa ja monikielisissä toimintaympäristöissä.

Opintoihin sisältyy opintojaksoja eri tieteenalayksiköistä ja eri teemoista, ja niissä käytetään erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä. On huomattava, että opintokokonaisuuden opintojen lopulliset osaamistavoitteet muodostuvat kunkin opiskelijan tekemistä opintojaksovalinnoista.

Sisältö

Opintojaksoilla perehdytään monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista: mm. sosiaali- ja terveystieteiden, kasvatustieteen, kielitieteen, kirjallisuustieteen ja mediatutkimuksen näkökulmat tarjoavat sekä tapoja käsitteellistää opintokokonaisuuden teemoja että konkreettisia esimerkkejä ajankohtaisista kysymyksistä. Opintojaksoilla perehdytään valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurien välisiin suhteisiin, maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja rasismiin, Suomen ja muun Euroopan monikulttuuriseen ja monikieliseen historiaan, Suomen kielipolitiikkaan sekä kulttuurillisiin kuviin ja kertomuksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee suorittaa MKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op ja lisäksi opintojaksoja vähintään kahdesta eri teemasta siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Opintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös työharjoittelu.

avaa kaikki

Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus

LTLYMKKU2 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö