x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kestävän kehityksen opintokokonaisuus,, 20–65 op

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen monitieteiset opinnot toteuttavat Tampereen yliopiston strategiaa maailmaa ymmärtävien maailman muuttajien kouluttamisessa. Opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden ymmärtää ja tunnistaa paikallisia ja globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Opintoihin sisältyy opintojaksoja eri tieteenalayksiköistä ja opinnoissa käytetään kestävää kehitystä edistäviä opetus- ja oppimismenetelmiä.
Kestävän kehityksen opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristönsuojelun yhteydet sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen kysymysten taustalla olevat päätökset ja valinnat sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän ymmärtää erilaisten instituutioiden, järjestelmien ja organisaatioiden toimintaa sekä tuntee eri tieteenalojen kestävän kehityksen kysymyksiä. Opiskelija myös osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.
Kestävän kehityksen opintojen tavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää myös miten Tampereen yliopisto toimii kestävän kehityksen edistämiseksi.
Opintojen lopulliset osaamistavoitteet muodostuvat kunkin opiskelijan tekemistä opintojaksovalinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen sisällytettäviä opintojaksoja ei voi käyttää mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen (esim. tutkinto-ohjelman perus- tai aineopinnot). Jos kokonaisuuteen kuuluvalla opintojaksolla on vaatimuksena aiempia opintoja, noudatetaan jo olemassa olevaa ohjeistusta.

avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö