x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi (avoin yliopisto-opetus), 5–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset tiedot kuntien toimintaan ja kunnallisten palvelujen organisointiin liittyvistä oikeudellisista, taloudellisista ja hallinnollisista perusteista. Hän myös ymmärtää kunnan asemaa ja tehtäviä määrittäviä oikeudellisia puitteita ja tunnistaa kunnan talouteen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti hän kykenee hahmottamaan ja ana-lysoimaan kunnallisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä laaja-alaisia teemoja sekä oikeudellisessa että taloudellisessa ja poliittisessa viitekehyksessä. Kurssin suorittaneella opiskeli-jalla on erinomaiset valmiudet ymmärtää ja analysoida kuntien asemaa ja kunnallista palvelutuo-tannon toimintaympäristöä koskevia laajamittaisia muutoksia.

Sisältö

Kokonaisuus perehdyttää kunnallisoikeuden, julkisen sektorin instituutioiden talouden ja kunta- ja aluejohtamisen perusteisiin sekä julkisia hankintoja, tuloksellisuuden arviointia sekä yhdyskuntakehittämistä koskeviin erityiskysymyksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku teemapintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20 op
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat, 5 op
Johtamiskorkeakoulu