x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketiede valinnaisina opintoina

Sisältö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opetus toteutetaan integroituna opetuksena, jolloin opinnot muodostuvat perus-, aine- ja syventäviä opintoja sisältävistä integroiduista, vuosikursseittain etenevistä jaksoista. Muiden tieteenalayksiköiden ja yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa valinnaisina opintoina korkeintaan kaksi lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintojaksoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaisina opintoina tarjottavien opintojen sisältö ja tavoitteet kuvataan kurssien aikataulujen täsmennyttyä yliopiston opetusohjelmassa, jonka kautta kursseille myös ilmoittaudutaan.

Henkilö, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoon liitettäviä lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintoja joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-opiskelijana. Opinto-oikeus voidaan myöntää ainoastaan lääketieteen koulutusohjelman 3,5 ensimmäisen vuoden jakso-opintoihin, jos hakijan oma yliopisto sitä puoltaa. Opintojen on oltava sellaisia, joita ei voi opiskella opiskelijan kotiyliopistossa, mutta jotka on kuitenkin tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan pääaineen tutkintoa. Opinto-oikeutta ei voi hakea tutkinnon vähimmäisopintopistemäärää ylittäviin opintoihin. Opiskelijalle opinto-oikeus on maksuton. Lisätietoja: https://haku.joopas.fi.

Sivuaine- tai joo-opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Tästä johtuen opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.

Muihin tutkinto-ohjelmiin sisällytettävistä lääketieteen yksikön toteuttamista valinnaista kursseista päätettään yksikössä kurssikohtaisesti lukukausien aikana.

Lisätiedot

Lääketieteen yksikön valinnaiset opinnot löytyvät opetusohjelmasta sivulta https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=MPT&lvv=2015&ops=146.

Huom! Tarkista opintojakson kuvauksesta, onko kurssi tarkoitettu myös yksikön ulkopuolisille opiskelijoille.

avaa kaikki
Lääketieteen yksikkö