x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus, 5–25 op

Osaamistavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet.

Sisältö

Psykologian perusopintojaksot koostuvat psykologian keskeisistä osa-alueista, jotka ovat kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia sekä tutkimusmenetelmät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

- kaikki halukkaat pääsevät psykologian perusopintoihin mukaan

- paikkakunnasta riippumattomat aikataulun suhteen joustavat etäopinnot, myös luennoille voi tulla Tampereelle

- opinnot voi aloittaa missä vaiheessa lukuvuotta tahansa

- opinto-oikeutta voi hakea yksittäisille jaksoille tai koko perusopintokokonaisuuteen kerralla

- lukuvuoden 2016/2017 kuluessa mukaan tulleiden opinto-oikeus päättyy 31.12.2017

- opintosuoritukset tehdään itsenäisesti omaan tahtiin

- opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä.


Jokaiseen opintojaksoon kuuluu suoritettavaksi sekä luentosarja että kirjallisuus. Luennot pidetään Tampereella mutta ne voi vaihtoehtoisesti katsoa luentotallenteina jälkeenpäin netistä. Syksyn aloittavan ensimmäisen jakson (PSYP1) ensimmäinen luento pidetään myös Porissa ja Seinäjoella.

Opinnot suoritetaan joko esseetehtävillä (opiskelu onnistuu mistä päin maailmaa tahansa kunhan saa tenttikirjat käsiinsä) tai vapaavalintaiseen aikaan sähköisinä tentteinä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa.


HUOM! Kaukana Tampereesta opiskelevan kannattaa varmistaa / selvittää tarvittaessa ennen opintoihin hakeutumista suoritettavien kirjojen saatavuus. Tampereen yliopiston kirjastoon saavat kaikki kirjastokortin mutta kirjasto ei etälainaa kurssikirjoja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille. Kirjoja kannattaa kysellä suurista yleisistä kirjastoista tai esim. mahdollisesta itseä lähempänä olevasta toisen yliopiston kirjastosta. Osa opiskelijoista myös ostaa tenttikirjoja verkkokirjakaupoista.

Uusi ryhmä aloittaa aina syyslukukauden alussa ja sillä on opinto-oikeusaikaa seuraavan kalenterivuoden loppuun eli maksimissaan kolme lukukautta. Syksyllä opetetaan luennot jaksoista PSYP1 ja PSYP2 ja keväällä PSYP3, PSYP4 ja PSYP5. Kaikki luennot tallennetaan ja tallenteet ovat saatavilla koko opinto-oikeuden ajan. Opintoryhmään voi liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa, kaikkien jaksojen luentoja ja kirjoja voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan opinto-oikeusajan loppuun saakka.


Psykologian opintomme ovat hyvin joustavasti suoritettavia. Tämä tarkoittaa toisaalta että itsenäinen, omaan tahtiin etenevä tuloksellinen etäopiskelu vaatii opiskelijalta henkilökohtaista vastuuta opintojen etenemisestä. Ohjausta ja neuvontaa on kuitenkin tarjolla läpi opintojen.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä: https://tenttis.uta.fi/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua psykologian perusopintojen avoimen yliopisto-opetuksen ryhmiin.

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Psykologian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö