x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, avoin yliopisto-opetus, 5–35 ECTS

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Psykologia valinnaisina opintoina -opetussuunnitelman mukaiset aineopinnot 35 op. Avoin yliopisto-opetus. Kts. ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Opinnot löytyvät myös hakusanoilla "Psykologian aineopinnot" opintohausta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/opintohaku

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, avoin yliopisto-opetus

School of Social Sciences and Humanities