x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka opetettavana aineena (avoin yliopisto-opetus), 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan eri osa-alueita ja osaa hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tuntee aksiomaattisen lähestymistavan ja hänellä on kyky hahmottaa abstrakteja struktuureja. Opiskelija osaa johtaa ja todistaa luennoilla esitettyjä tuloksia sekä soveltaa määritelmiä ja lauseita matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija osaa myös esittää laatimansa ratkaisut.

Sisältö

Matematiikan perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, maksut): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/sis/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Opintojaksojen nimet toimivat alla linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö