x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (avoin yliopisto), 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija hallitsee median ja viestinnän tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Hän tuntee vuorovaikutuksen keskeiset teoriat, ymmärtää median yhteiskunnallisen merkityksen ja hallitsee viestinnän eettiset periaatteet. Lisäksi hän ymmärtää, kuinka viestinnän ilmiöitä voidaan hahmottaa erilaisista, mutta myös toisiaan täydentävistä teoreettisista lähtökohdista.

Sisältö

Perusopinnot antavat laajan kuvan viestinnän alueen ilmiöistä sekä median ja viestinnän yhteiskunnallisesta merkityksestä. Perusopinnoissa saadaan myös perusvalmiudet viestintätieteelliseen tutkimukseen ja alan ilmiöiden analyysiin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Opetuksen ajat ja paikat: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2015&ops=148&ots=AYO&kieli=fi

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/cmt/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (avoin yliopisto)

Opintoja voi suorittaa joko lähiopetuksena tai verkko-opintoina.
JOVP4 Media maailmassa, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö