x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikka opetettavana aineena (avoin yliopisto-opetus), 60 op

Osaamistavoitteet

- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- tuntee tietojenkäsittelyyn liittyvät eettiset normit ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa soveltaa tietokoneavusteisia opetusmenetelmiä omassa opetustyössään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, maksut): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/sis/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö