x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Opintojakson opetussuunnitelmassa on ilmoitettu mahdollisesti vaadittava edeltävä terveystieteiden aineopintojakso (eli joku opintojakso täytyy olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.) TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät -jakson edeltävänä opintojaksona vaaditaan TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op

Huomaathan, että kyse on aineopintojaksoista, jotka pääsääntöisesti suoritetaan siinä vaiheessa kun terveystieteiden perusopinnot on jo suoritettuna (tai opiskelija suorittaa perusopintoja).

Opintojakson opinto-oikeusaika määräytyy opetusohjelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Avoimen yliopiston opintoina voi suorittaa muut aineopintoihin kuuluvat opintojaksot, paitsi TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Alla opintojaksojen nimet toimivät linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin (opintojaksojen nimet avautuvat klikkaamalla +-painikkeita)

Kysy tarvittaessa lisätietoja:
http://www.uta.fi/hes/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö