x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJT2 Teoria- ja metodiopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee teatterityöhön liittyvää teoreettista ja metodologista monitieteistä keskustelua. Hänelle on muodostunut näkemys taiteellisen tutkimuksen luonteesta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen merkityksestä tässä prosessissa.

Sisältö

Teoria- ja metodiopinnot voidaan suorittaa esimerkiksi tutkimusaiheeseen liittyvillä tenteillä, esseillä, lukupiireillä, Tampereen yliopiston tutkijakoulun tai Taideyliopiston taiteellisen tutkimuksen kursseilla. Niihin voi kuulua muun muassa taiteenfilosofisia opintoja. Myös muut suoritustavat, kuten omasta tutkimusaiheesta opettaminen tai luentopassisuoritukset, ovat mahdollisia. Teoria- ja metodiopintojen suorituksista sovitaan ohjaajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö