x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (avoin yliopisto-opetus), 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden ja osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin
-tuntee tiedon tallennuksen ja haun prosessien sekä henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeisiä piirteitä
-pystyy käsitteellistämään tietoyhteiskuntakehitystä ja tulkitsemaan ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta
-omaa yleiskuvan digitaalisten mediamuotojen ja pelien ominaispiirteistä, muodoista ja lajityypeistä, sekä kykenee erittelemään digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien rakenteita ja toiminnallisuuksia
-hallitsee perustaidot, joita tarvitaan opinnoissa etenemisessä

Sisältö

Informaatio- ja mediajärjestelmät osana yhteiskuntaa nyt ja menneisyydessä, tiedonhankinta ja haku, tietoyhteiskunta ja sen kehitys, digitaalisen median ja pelien erityispiirteet ja elämyksellisyys, yliopiston oppimisympäristö, tieteellisen tiedonhankinnan, kirjoittamisen ja keskustelun alkeet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, opintomaksu): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/sis/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Opintojaksojen nimet alla toimivat linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot (avoin yliopisto-opetus)

ITIP2 Tietokäytännöt, 5 op
ITIP5 Tutkiva opiskelu, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö