x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, avoin yliopisto-opetus, 5–25 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yhteiskuntaa ja kulttuuria ja hänellä on käsitys tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen tapoja muotoilla tutkimuksen kysymyksiä, tuntee tutkimuksen peruskäsitteitä ja on alustavasti perehtynyt määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmiin. Hän tunnistaa, ymmärtää ja osaa arvioida eri tavoin yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyä ja tuotettua tietoa sekä tietää, missä ja miten sitä kerätään ja missä sitä on saatavilla.

Opiskelija tuntee Suomen lähihistorian keskeiset ilmiöt ja osaa eritellä niitä osana laajempaa eurooppalaista yhteiskuntakehitystä. Hän tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä yleisimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä.

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija osaa sijoittaa oman tutkinto-ohjelmansa erityisen aineksen osaksi laajempaa yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen tieteenalojen kenttää. Hän on myös tutustunut yliopisto-opiskelussa sovellettaviin opetuksen muotoihin, opetusteknologioihin ja suoritustapoihin.

Sisältö

Tutkintoon vaadittavien yhteisten opintojen määrä riippuu oman tutkinto-ohjelman vaatimuksista. Kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat pakollisena opintojakson Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä.

Historian ja psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijat valitsevat lisäksi neljästä yhteisten opintojen opintojaksosta kolme, logopedian tutkinto-ohjelman opiskelijat vastaavasti kaksi opintojaksoa. Yksikön muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat yhteiset opinnot kokonaisuudessaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKY) yhteiset opinnot avoimina yliopisto-opintoina:

Yhteiset opinnot ovat YKY:n tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintoja. Opinnot soveltuvat siis tutkintotavoitteisesti opiskeleville mutta myös kenelle tahansa joka haluaa saada ajankohtaista tietoa YKY:n sisältöalueilta.

Jaksot voi suorittaa Tampereella lähiopintoina tai vaihtoehtoisesti jaksosta riippuen joustavina monimuoto-opintoina tai kirjallisuusesseillä mistä päin maailmaa tahansa.

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson mahdolliset suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

YKYYHT1

Vuosittain lähi- ja verkkokurssi (4 op:n osuus opintojaksosta) sekä 1 op:n tiedonhankinnan kurssi lähiopintoina Tampereella (mahdollisesti myös Porissa ja Seinäjoella).

YKYYHT2

Vuosittain lähi- ja verkkokurssi.

YKYYHT3

Vuosittain verkkokurssi.

YKYYHT4

Suoritetaan kahdessa osassa, lähikurssit (syksyllä toinen, keväällä toinen) Tampereella (suoritettavissa luentotallenteiden avulla myös Porista ja Seinäjoelta, mahdollisesti myös paikkakunnasta riippumattomasti). Jakson voi suorittaa myös vapaavalintaiseen aikaan sähköisillä kirjatenteillä kurssin sijaan.

YKYYHT5

Kurssi Tampereella vuosittain loppukeväästä (myös etäopiskeltavissa luentotallenteiden avulla). Jakson voi suorittaa myös sähköisenä kirjatenttinä vapaavalintaiseen aikaan.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot, avoin yliopisto-opetus

Jokainen jakso omana hakukohteena.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö