x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Childhood, Family and Life Course, 5–40 op

Learning outcomes

Opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan
tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee
lapsuus-, perhe- ja elämänkulkututkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja
kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa tutkimusalan
yhteiskunnallisen merkityksen osana toimintaympäristöjen muutosta ja uusia haasteita. Opiskelija
ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan instituutioiden välisiä suhteita, osaa jäsentää
lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisia, ajallisia ja paikallisia eroja sekä vuorovaikutuksellisia
elementtejä sekä tunnistaa toimijuuden osana lapsuuden ja perhe-elämän käytäntöjä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following modules

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
expand all
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö