x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKYT Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, avoin yliopisto-opetus, 5–400 ECTS

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä temaattista osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Teemaopintoja voi suorittaa 15–40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi opiskella teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen avoin yliopisto-opetus:

Opinnot ovat perusopintotasoa vaativampia vaikka varsinaisia edeltävien opintojen vaatimuksia ei pääsääntöisesti ole (mahdolliset poikkeukset ilmoitettu jaksojen opinto-opassivulla). Opinnot soveltuvatkin parhaiten henkilöille joilla on jo kokemusta ja valmiuksia aineopintotason yliopisto-opintoihin. Opinnot soveltuvat esim. työelämässä jo toimiville korkeakoulutetuille henkilöille jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia työhönsä. Opintoja on käytetty myös yliopistotutkintoihin sivuaineiksi / valinnaisiksi opinnoiksi, varmista opintojen sopivuus oman tutkintosi ohjaajilta/neuvonnasta.

Jokainen opintojakso on omana avoimien yliopisto-opintojen hakukohteena. Opinto-oikeus sisältää pääsääntöisesti oikeuden suorittaa kyseinen teemaopintojakso kirjallisuudella (opintojaksosta riippuen sähköinen tentti tai essee). Kirjallisuussuorituksen opinto-oikeus kestää opetussuunnitelmakauden loppuun 31.7.2018 saakka. Kirjallisuudella suorittavien opiskelijoiden määrää ei ole rajoitettu.

Mikäli jostakin teemaopintojaksosta järjestetään opetusta (luentosarja, seminaari yms.) niin se on omana hakukohteenaan hakulomakkeella kurssin/luentosarjan nimellä. Kursi/luentosarjaopetukseen on rajoitettu määrä paikkoja avoimeen yliopisto-opetukseen ja opinto-oikeus kattaa vain kyseisen kurssitoteutuksen.

Teemaopintojaksoilla voi suorittaa myös joissakin tapauksissa tutkinto-ohjelman aineopintojaksoja esim. sosiaalitieteiden/yhteiskuntatutkimuksen avoimista yliopisto-opinnoista.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Teemaopintokokonaisuuden nimi on linkki sivulle jossa on tarkempia tietoja kyseisen teemaopintokokonaisuuden opiskelumahdollisuuksista.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, avoin yliopisto-opetus

Jokainen jakso omana hakukohteena
School of Social Sciences and Humanities